Har ni fokus på hållbarhet inom Anza?

Ja, vi har en ambitiös hållbarhetsstrategi med tydliga mål mot 2025. Se en kort text och film som beskriver vår hållbarhetsstrategi här.

Alla kategorier av Frågor och svar