Hållbarhet för framtiden

Hållbarhet är ett prioriterat strategiskt område för Anza och vi arbetar långsiktigt med att utveckla förpackningar, produkter, produktion och företagskultur i en mer hållbar riktning. Till och med 2025 har vi därför satt upp följande hållbarhetsmål:

Förpackningar

• Använda mindre och enbart återvinningsbart förpackningsmaterial.

• Enbart använda återvunnen eller FSC®certifierad (FSC-C108031) kartong samt mer återvunnen plast.

Förpackning till Anza slippapper
Produktion - rollers

Produktion

• Minska CO2-utsläpp från produktionen med 40 %.

• Säkerställa att alla leverantörer följer Orkla House Cares etiska riktlinjer samt göra årliga hållbarhetsrevisioner av våra största leverantörer.

• Minska avfallet från tillverkningen.

Produkter

• Vi strävar efter 0 % miljöskadliga kemikalier i produktionen.

• Använda mer återvunnen och återanvänd plast i produkterna.

• Informera användarna om de mest hållbara återvinningsmetoderna för våra produkter.

Lackpenslar liggandes på ett träbord
Produksjon - medarbetare

Människor

• Ha tydliga hållbarhetsmål för alla avdelningar.

• Se till att alla i organisationen känner till vår hållbarhetsstrategi.

• Säkerhetsställ att alla punkter i Orkla Human Rights Assessment följs.

Ett av våra prioriterade projekt har gått ut på att tillsammans med forskningsinstitutet RISE hitta det mest hållbara sättet för konsumenter att källsortera våra måleriverktyg – en utmaning eftersom produkterna ofta är fulla av målarfärg när de använts.

Läs mer om hur du kan ta hand om din pensel på ett hållbart sätt efter användning

Tillbaka till om Anza