Hur tvättar man en träfasad?

För att göra fasaden ren från smuts, mögel och flagnande färg behöver du tvätta med målar- eller mögeltvätt. Skrapa sedan bort löst sittande färg med en färgskrapa. Virke som är angripet av röta bör bytas ut.

Tips! Tvätta fasaden vartannat år så minskar du risken för alg- och mögelpåväxt.

Tvätta husfasad med tryckspruta
Skrapning av fasad med skrapa inför husmålning

Alla kategorier av Frågor och svar