Från vilket håll ska jag spackla en vägg?

Om du är högerhänt är det enklast att arbeta från höger till vänster. Tänk på att ha hårt tryck på spackelns vänstra sida och inget tryck på den högra. Då blir det lättare att sprida ut spacklet så att du inte får några kanter.

Lägg nu på ytterligare ett lager med spackel och låt torka.
Spackla innerhörn
Använd två spacklar vid bredspackling

Alla kategorier av Frågor och svar