Spela upp film

Måla fönster – så gör du, steg för steg

Allt du behöver veta inför att du ska måla fönster.

Oftast tittar du ut genom dem, men ibland tittar du på dem. Och då funderar du kanske på att måla om dina fönster. Men hur vet man att det är dags? Vi visar hur du förbereder, målar och tar hand om dina fönster.

 • Svårhetsgrad: Svår
 • Tid: 1 dag
 • Färg: Fönsterfärg och kitt
 • Årstid: Vår & Sommar

Steg för steg

1

Förarbete

Ett bra förarbete ger ett lyckat slutresultat när du ska måla fönster. Börja med att tvätta, skrapa, slipa, grundolja och kitta innan du sätter igång. Då klarar sig dina fönster längre utan att du behöver göra om arbetet.

Täta läckor

För att det ska vara idé att måla fönster utvändigt och invändigt måste träet vara torrt, och glas och kitt vara intakta. Annars förstörs fönstret av fukten som tränger in i träet. Om du behöver lägga på nytt kitt eller kompletteringskitta, börja med att lyfta av fönsterbågarna. Ta bort rester av tätningslister och rengör fönster med målartvätt. Peta sedan bort löst kitt. Tryck försiktigt med en kniv mellan kittet och trästycket, aldrig mot glassidan! Grundolja och grundmåla fönsterbågen. Vänta tills grundfärgen har torkat innan du börjar kitta, och använd kittkniv.

Undvik värmepistolen!

Använd inte värmepistol för att lossa gammal färg. Risken är stor att glasrutan spricker. Värm istället med en IR-lampa som du kan hyra hos färghandlaren.

Skydda beslag och gångjärn

Skruva bort fönstrets beslag. Smörj in kopplingsbeslagen mellan dubbla fönster med vaselin. Det skyddar mot färgkladd.

Skrapa karmen

Är karmen målad flera gånger? Börja i så fall med att skrapa ur falsar och skarvar. Annars kan färgen bli för tjock så att fönstret inte kan stängas.

skrapar fönster innan målning av fönstret

Grunda ordentligt med både grundolja och grundfärg

Det är viktigt att fönstren är ordentligt grundade innan du målar, även utvändigt, med penetrerande grundolja under färgen. Slipa allt som ska målas. Vädergrånat trä slipas ner till friskt trä. Grundolja sedan alla trärena ytor, även kittfalsar. Var noga med att mätta allt ändträ med olja. Låt grundoljan dra i 30–60 minuter innan du målar över med grundfärg.

grundar med grundolja innan målning av fönster
2

Målning

Måla fönster på våren eller sommaren, då värmen gör att fukten snabbt torkar ur träet. Du kan då lyfta av fönsterbågarna och måla dem utomhus.

Använd rätt färg

Fönster är sämre isolerade än övriga delar av fasaden och utsätts ständigt för fukt och kondens pga. temperaturskillnader mellan ute och inne. Därför är det viktigt att måla fönstrets utsida med en särskild utomhusfärg och måla fönstrets insida och utrymmet mellan utsida och insida med inomhusfärg. Följ din färghandlares rekommendationer.

Nytt kitt

Lägg på det nya kittet i samma tjocklek och vinkel som det befintliga. Doppa kittkniven i såpvatten innan du jämnar till, så får du en jämn yta. Var noga med att kittet kommer ca 1 mm innanför synlig kant på motliggande sida. Detta för att du ska kunna måla ut färgen 1 mm på glaset utan att det syns från den andra sidan.

kittar fönster innan målning

Så målar du fönstret

Arbeta in färgen med penseln och var noga med fönstrets vinklar och hörn. Avsluta med ett lätt, långt drag som ger färgen en slät yta. Vänta sedan tills färgen har torkat innan du slår ihop och sätter tillbaka dem. Annars blir det svårt att öppna dem igen.

målar fönstret

Måla lite på fönstret

Färgen ska täcka ca 1 mm av glaset när du målar kitt och bågar. Då bildas ett lock som hindrar vatten från att tränga in mellan glas och kitt.

3

Efterarbete

Om du följt råden ovan bör dina fönster hålla sig fina åtminstone åtta, tio år. Varje år kan du tvätta fönstren och titta efter sprickor i färgen. Dessa kan slipas lite lätt och bättras på.

målar fönstret med Anza pensel
Hjälp!

Frågor och svar

 • Kan man måla när det är soligt ute?
  Måla inte på varm vägg eller i direkt solljus. Färgen torkar då för snabbt och hinner inte fästa ordentligt. Då skyddar färgen inte som avsett. Detta är särskilt viktigt när du grundar med oljefärg som ska hinna tränga in i träet innan den torkar. Du kan dessutom utsätta dig för onödigt mycket ångor av lösningsmedel. Detta gäller framför allt gammaldags linoljefärg och ibland linoljeburen alkydfärg.
 • Behöver man grundolja fasaden?
  Skrapar du helt trärent måste virket impregneras med grundolja.
 • Behöver man skrapa fasaden innan målning?
  För att färg ska fästa ordentligt måste underlaget vara rent, torrt och fast. Annars kan resultatet bli att du målar ett lock av färg över fukt och smuts, vilket gör att färgen snabbt kommer att spricka och flagna. Oftast skrapar man bara bort de ytor som ser dåliga ut. Är det tidigare färgskiktet bra duger det som underlag för ny färg. Men det kan hända att färglagren är så många att alltihop riskerar att tappa fästet och lossna. Då återstår bara att skrapa bort alla färglager. Du kan enkelt testa om du behöver skrapa t.ex. en träfasad. Skär på prov ett ca 1 cm tätt rutmönster där fasaden ser skamfilad ut. Om färgen i rutorna lossnar är fästet dåligt. Skrapar du helt trärent måste virket impregneras med grundolja. Tänk också på att färgen du skrapar bort kan vara giftig. Håll småbarn borta och använd gärna både skyddsglasögon och andningsskydd. Ett tips är att täcka marken under med plast så att du slipper plocka färgflagor i rabatten efteråt.
 • Hur tvättar man en träfasad?
  För att göra fasaden ren från smuts, mögel och flagnande färg behöver du tvätta med målar- eller mögeltvätt. Skrapa sedan bort löst sittande färg med en färgskrapa. Virke som är angripet av röta bör bytas ut. Tips! Tvätta fasaden vartannat år så minskar du risken för alg- och mögelpåväxt.
 • Vilka måleriverktyg behöver jag för att måla fasaden?
  En fasadmålare behöver minst två penslar. En bred fasadpensel som tar upp mycket färg, så att du slipper doppa stup i ett och en lång vinkelpensel för alla svåråtkomliga ytor. För rödfärger passar en rejäl rödfärgspensel. Tips: Välj bredd på fasadpenseln efter fasadpanelens bredd. Är panelen ca 100 mm bred, välj en 100 mm fasadpensel som täcker hela panelens bredd så blir jobbet både enklare och går fortare. Tänk även på att ni kan behöva fler penslar om ni är fler som målar så går arbetet ännu fortare. Ha också ett förlängningsskaft till hands. Då når du längre både från marken och stegen, och skonar rygg och armar.
 • Kan man olja terrassen när det är soligt ute?
  Undvik att olja ytorna i starkt solsken. Då kan oljan hinna torka innan den har trängt in i träet. Börja inte heller olja för sent på kvällen, eftersom det finns risk att daggen lägger sig på ytan innan den hunnit torka.
 • Ska man torka bort överflödig olja när man oljar terrassen?
  Överflödig olja ska du torka bort innan den skinntorkar och blir ful. Lägg oljeindränkta trasor i en plåthink så fort du är klar med dem – de kan självantända! Dränk sedan trasorna i vatten eller bränn dem så snart som möjligt.
 • Vad ska man använda för färg till fönster?
  Fönster är sämre isolerade än andra delar av fasaden och utsätts ständigt för fukt och kondens på grund av temperaturskillnader ute och inne. Därför är det viktigt att måla fönstrets utsida med en utomhusfärg och insidan med inomhusfärg för fönster. Följ alltid din färghandlares rekommendationer. Det är viktigt att fönstren är ordentligt grundade även utvändigt med penetrerande grundolja under färgen. Låt grundoljan ”dra” i max 30 - 60 minuter innan övermålning med grundfärg.
 • Hur förbereder man utemöblerna för målning/oljning?
  Alla ytor som ska oljas eller målas ska först rengöras med målartvätt. Är ytorna angripna av svamp rengörs de med särskild mögeltvätt. Skölj noga med vatten. Gammal, flagnande färg skrapas bort. I vinklar och hörn kan du använda en liten trekantsskrapa, på större ytor en större färgskrapa. Slipa sedan av ytorna med ett slippapper för att få bort eventuell fiberresning och ojämnheter.
 • Hur målar man utemöbler?
  Tänk på att nytt tryckimpregnerat trä innehåller mögelhämmande tillsatser som gör den olämplig att måla på direkt. Först efter ett år kan den målas över med täckande färg eller lasyr. Obehandlat trä som ska täckmålas ska först impregneras med vanlig grundolja. Slipa sedan med fint slippapper innan du målar vidare med täckande utomhusfärg. Måla kanter och detaljer först. Ta lite färg på penseln och måla tunt, annars rinner färgen lätt mellan spjälor och bräder. Färgen täcker bättre om du målar flera skikt. För att få en slät yta avslutar du med ett lätt drag över färgen i riktning mot det du redan målat. Det syns nämligen inte var du lyft penseln på den målade ytan. Men det syns var du satt ner penseln i våt färg.
 • Hur vet man att det är dags att måla om fönstren?
  Kontrollera fönstren varje år. Ser du sprickor i kitt och färg i fönsterbågarnas bottenstycke så är det tecken på att det är dags att måla om. Det är där fönstren är känsligast. Är fönstret bra i övrigt kan det räcka med att måla bottenstycket och ca 20 cm upp på sidorna. Men tänk på att även om du bara ska måla bottenstycket så ska det göras grundligt.