There might be a more suitable language version for you: Change language Close

Måla rödfärg

Den traditionella rödfärgen, så kallad slamfärg, är ett klassiskt inslag på svenska träfasader. Färgen är relativt enkel att underhålla, men ibland kan det vara dags att måla om. Det gör du effektivt i tre olika steg.

1. Förarbete

Börja med att skydda ytor som husgrund, fönster, markplattor och stuprör. Ytan som ska målas borstas noggrant med en stålborste för att få bort lös färg, smuts och grånat trä. Eventuellt mögel måste tvättas bort med alg- och mögeltvätt. Kontrollera även att träet är friskt genom att sticka med en kniv på olika ställen. Mjuka och fuktiga områden är tecken på röta och träet behöver då bytas ut.  

2. MÅLNING

När fasaden är ren och torr är det dags att börja måla. Undvik att arbeta i starkt solsken eller vid låga temperaturer, eftersom ytan då kan flagna och krackelera. Ska du måla slamfärg på nytt och ohyvlat trä? Späd då ut färgen med 10 % vatten och grundmåla ett lager. Gör sedan en strykning med outspädd färg. Om du har en redan målad yta räcker det med att måla ett lager med outspädd färg. Måla i tunna lager, annars riskerar du att färgen flagnar när den har torkat. 

3. EFTERARBETE

Låt skyddsplasten sitta kvar ett par dagar. Om det börjar regna kraftigt kan färgen fälla och färga av sig på oönskade ytor.